Psihoterapija

Šta je psihoterapija, ko sve može da postane psihoterapeut i šta možemo da očekujemo ako se upustimo u ovaj proces.