Kako započeti rad sa klijentima? Savetovalište Ubuntu je pravi izbor.

Svako savetovalište Ubuntu nudi mogućnost svojim saradnicima da započnu i, uz sistematsku podršku, razvijaju svoju terapijsku praksu. Uz to ih i podržava na njihovom putu do samostalnosti.

Zdrav kolektiv za zdrave ideje

Naša najveća vrednost su naši volonteri i tako se i odnosimo prema njima.

Šta naše savetovalište nudi?

Kroz projekat, mladi psihoterapeuti imaju priliku da u bezbednom okruženju i kroz podršku starijih kolega započnu svoju psihoterapijsku karijeru. Nakon volonterskog programa, kolegama se nudi logistika i ohrabrenje kako bi započeli rad sa klijentima u privatnoj praksi.

Rad sa klijentima

Kroz projekat, mladi psihoterapeuti imaju priliku da u bezbednom okruženju i kroz podršku starijih kolega započnu svoju psihoterapijsku karijeru. Nakon volonterskog programa, kolegama se nudi mogućnost rada sa klijentima u privatnoj praksi.

Supervizija i intervizija

Za sve članove našeg savetovališta organizovani su redovni supervizijski i intervizijski sastanci koji su prostor za razmenu ideja, podršku i stručno usavršavanje.

Literatura i psihoterapijski alati

Ubuntu savetovalište omogućava korišćenje bogate stručne literature i terapijskih alata za rad.

Zarada

Ubuntu savetovalište nudi mogućnost zarade u vidu honorara za poziciju psihodijagnostičara (iako je pozicija volonterska) kao i mogućnost zarade u okviru drugih projekata savetovališta.

Radionice

Naši volonteri mogu prisustvovati svim stručnim i edukativnim radionicama koje se organizuju u okviru Ubuntu savetovališta.

Druženje

Svaki rad zaslužuje i odmor. Kroz neformalna druženja i okupljanja podstičemo razmenu i pozitivnu atmosferu.

Od prvog kontakta osetila sam se prihvaćeno i uvaženo. Ubuntu savetovalište unapredilo je moj put profesionalno i lično i doprineo tome da danas postanem topao, negujući terapeut.

Jelena

Porodični sistemski psihoterapeut

Najčešća pitanja i odgovori

Tip saradnje koji nudimo našim saradnicima je volonterski ili angažovanje po projektima.

Ne postoji fiksna materijalna nadoknada. U odnosu na stepen angažovanja svojih saradnika, Centar ulaže u najvrednije kroz edukacije, literaturu, supervizije, ličnu terapiju ili kroz neku drugu vrednost.

Svaki saradnik bira koliko i na koji način želi da bude angažovan.

Preporuka je minimum tri sata nedeljno ali ne i uslov.

Nužno je da završimo psihologiju ili medicinu, a ukoliko smo završili neke od srodnih humanističkih nauka, neophodno je da položimo diferencijalne ispite (propedevtika), što je preduslov da bismo upisali i završili neku od priznatih psihoterapijskih škola.

Na naprednim godinama psihoterapijske edukacije očekivano je da počnete da radite sa klijentima uz nadzor supervizora. Najbolje mesto za početak vaše karijere jeste u jednom od naših savetovališta.

Psiholog je završio studije psihologije i osposobljen je da ispituje psihičke funkcije i da da stručan sud o njihovom stanju i razvoju.

Psihijatar je završio studije medicine, specijalizirao psihijatriju i osposobljen je da daje dijagnozu i prepisuje lekove.

Psihoterapeut je stručanjak koji je pored humanistički usmerenog visokog obrazovanja završio i neki od priznatih psihoterapijskih pravaca. Terapeut kroz razgovor sa klijentom i kreativne vežbe pomaže klijentu da ostvari unapred dogovorene ciljeve, kako bi povećao kvalitet svog života.

Kakve volontere tražimo?

Naši volonteri su vredni, proaktivni i spremni da rade na sebi.

Tražimo ljude koji ne rade naporno, već pametno, znaju da prepoznaju kad je vreme da više rade, a kada je vreme za pauzu i regrupisanje snaga. Naravno, stručnost nam je veoma važna, ali ne morate da budete eksperti, važno je da ste spremni da to postanete uz našu pomoć.

Kontakt informacije

Kontakt informacije

Prvi korak je za svakoga težak, dozvolite nam da vam pružimo punu podršku na vašem karijernom putu. Popunite formular ili nas kontaktirajte.

Novi Sad

Lokacija
Anđe Ranković 6/23
Telefon
065 828 6881
Email
karijera@ubuntucentar.com
Opciono

Napomena: odnosi se na broj sati koje ste stekli kroz terapiju, broj sati navedite odvojeno za individualnu i grupnu terapiju, a ne u zbiru.

Do 500 karaktera