Razlika između psihologa, psihijatra i psihoterapeuta

4 minuta čitanja
psiholog psihijatar psihoterapeut

Psihijatri, psiholozi i psihoterapeuti često rade zajedno, kao tim, želeći da pomognu. Iako su njihove profesije i delatnosti različite, zajedničko im je bavljenje ljudskom dušom i psihom. Ova tri profesionalca međusobno sarađuju i uključuju jedni druge u svoj rad po potrebi. I pored toga, česta je zabuna oko toga šta oni tačno rade i koje su razlike u ovim zanimanjima kao i kada ih treba posetiti.

Psiholog

Obrazovanje: Psiholozi su osobe koje su završile studije psihologije u trajanju od četiri godine.

Šta rade? Koriste različite metode i testove da ispitaju psihičke i intelektualne funkcije, motivaciju i ličnost klijenta. To znači da psiholozi po završenim studijama imaju pristup i znaju da koriste i primenjuju testove inteligencije, testove ličnosti, profesionalne orijentacije, a takođe rade intervjue, pa i selekciju kandidata za zapošljavanje u preduzećima. Psiholozi uglavnom rade sa nekliničkom populacijom, odnosno ljudima koji nemaju mentalne bolesti. Oni ne daju dijagnoze niti prepisuju lekove, ali su upoznati sa klasifikacijom mentalnih bolesti i imaju znanja i veština da ih prepoznaju. Kako bi se bavili psihoterapijom, neophodno je da nakon završenih osnovnih studija upišu dodatnu eduakciju iz nekog psihoterapijskog pravca.

Gde rade? Psiholozi rade u stručnim timovima u medicinskim ustanovama poput ambulanti i bolnica, ali takođe i u drugim ustanovama poput škola, vrtića, u firmama i preduzećima, u psihološkim savetovalištima, itd.

Zašto idemo kod psihologa? Psihologa posećujemo ako želimo da saznamo nešto više o sebi i svojoj ličnosti, ali takođe i ako postoje teškoće pri učenju, ili pri donošenju odluke o tome koji fakultet ili zanimanje odabrati, kao i za potrebe kliničke procene (na primer od strane preduzeća u kom radimo, za potrebe dobijanja vozačke dozvole, ili na preporuku terapeuta kod koga klijent ide).

Psihijatar

Obrazovanje: Psihijatri su osobe koje su završile studije medicine i nakon toga specijalizaciju iz psihijatrije.

Šta rade? Oni takođe rade na prevenciji i lečenju mentalnih bolesti. Psihijatri postavljaju dijagnoze a to što su lekari im omogućava da prepisuju lekove kada procene da je u procesu lečenja to neophodno. Nakon toga, prate stanje pacijenta i vode računa kako farmakoterapija deluje.

Gde rade? Psihijatri mogu raditi u državnim ustanovama poput ambulanti i bolnica ili u privatnim klinikama.

Zašto idemo kod psihijatra? Kod psihijatra se može otići na uput i preporuku psihologa ili psihoterapeuta, radi konsultacije i kada procene da je farmakoterapija potrebna za dalji nastavak rada i poboljšanje kvaliteta života. Na psihijatrijski pregled se može otići i samoinicijativno ako osoba oseti da joj je teško da funkcioniše na svakodnevnom nivou zbog, na primer, nedostatka sna, volje, motivacije, apetita, napada panike, anksioznosti, halucinacija, itd.

Psihoterapeut

Obrazovanje: Psihoterapeuti završavaju posebnu psihoterapijsku edukaciju u okviru jedne terapijske škole u trajanju od najmanje četiri godine. Pored toga, imaju i završene studije psihologije, psihijatrije, pedagogije ili neke druge humanističke nauke. U obavezi su da i sami prođu lični rad sa svojim psihoterapeutom, što znači da provedu nekoliko stotina sati u ulozi klijenta, kao i da tokom svoje edukacije rade pod supervizijom, odnosno pod nadzorom svojih mentora.

Različite su terapijske škole i pravci za koje se psihoterapeuti opredeljuju i među njima postoje razlike ali i dosta sličnosti. Neke od njih su: psihoanaliza, geštalt, transakciona analiza, art terapija, psihodrama, sistemska porodična psihoterapija, racionalno-emotivna i kognitivno-bihejvioralna terapija, itd.

Šta rade? Psihoterapeuti mogu raditi i sa ljudima koji imaju mentalne poremećaje, kao i sa ljudima koji spadaju u nekliničku populaciju i samo žele da poboljšaju kvalitet svog života. Sa klijentima oblikuju cilj na kome žele da rade, prave plan lečenja i pomažu im, koristeći svoja znanja i tehnike, da dostignu svoj pun potencijal. Puno pažnje poklanjaju odnosu između terapeuta i klijenta. U psihoterapiji je važno da taj odnos bude čvrst i pun poverenja da bi i klijent time napredovao i zato je empatija jedno od glavnih oruđa terapeuta. Svaka osoba je individua za sebe i u terapiji joj se tako i pristupa.

Gde rade? Psihoterapeuti najčešće rade u okviru savetovališta ili u privatnoj praksi. I pored kvalitetnih edukacija koje vode vrsni stručnjaci iz Srbije i iz inostranstva u proteklih nekoliko decenija, trenutno u našoj zemlji ne postoji zakon o psihoterapiji, ali postoje naznake da će se u narednom periodu taj proces završiti i da će psihoterapija biti i zvanično priznata profesija.

Zašto idemo kod psihoterapeuta? Ljudi odlaze kod terapeuta iz najrazličitijih razloga, a zajedničko im je to što žele da rade na sebi i da imaju bolji kvalitet života. Razlozi mogu biti: problemi sa učenjem, nemogućnost da se nosi sa sopstvenim emocijama, bitni životni događaji i odluke koji se donose, životne krize, želja da se nauči više o sebi, da se poboljša komunikacija sa drugima, itd. Razlog ne mora biti jasno definisan. Nekada se klijent samo oseća loše a da ni sam ne zna zašto, i onda sa terapeutom otkriva koji bi mogli da budu razlozi za to.

Aleksandra Biberdžić