Panični napadi

Kako da ih prepoznamo i radimo na tome da ih se oslobodimo.