Psihoterapeuti u Beogradu

Beogradsko savetovaliÅ”te čine saradnici različitih psihoterapijskih pravaca. Raznolikost u pristupu omogućava klijentima saradnju sa terapeutima stručnim za problematiku zbog koje žele da započnu proces psihoterapije.

Upoznajte naŔe psihologe i psihoterapeute

 • Jelena Lekić

  Sistemska porodična psihoterapija

  Otvarajući priče dajem dozvolu klijentima da se menjamo i svakim susretom iznova stvaramo stvarnost. Svako postavljeno pitanje nudi moguću verziju života. Glas će dobiti i skriveni, nedominantni delovi, jer imaju pravo da budu viđeni.

 • Kristina Potkonjak

  GeŔtalt

  Svaka životna priča je jedinstvena i zato im pristupam s velikom pažnjom i uvažavanjem. Kroz naŔ odnos u sigurnom okruženju, upoznajete sebe, učite da osnažujete unutraŔnju podrŔku, prepoznajete svoje potrebe i postavljate jasnije granice.

 • NataÅ”a Ilić SekereÅ”

  Transakciona analiza

  U psihoterapijskom radu koristim osnovne principe transakcione analize: Svi ljudi su OK. Svako je u stanju da misli. Ljudi imaju moć da promene svoje odluke kad god to požele.

 • Isidora Zekavica

  Transakciona analiza

  Psihoterapiju definiÅ”em kao pažljivu spregu prihvatanja onoga Å”to suÅ”tinski osoba jeste i promene onoga Å”to je sprečava da to bude. Smatram da je osnov za promenu razvoj kvalitetnog i podržavajućeg psihoterapijskog odnosa.

 • Stevan Stevanović

  GeŔtalt

  Biću tu, s tobom, tvoj saradnik, usmerivač, ogledalo. Gledaćemo zajedno u tvoj svet koji (re)kreiramo kroz terapijski odnos. Ti ćeÅ” biti moj saradnik, usmerivač, ogledalo. Otkrića su u tebi, u meni, na mestu naÅ”eg susreta.

 • Milena Å ekularac

  Transakciona analiza

  Duboko u nama je ranjeno dete, preplaÅ”eno da nije dovoljno dobro. Nada se da će ga neko voleti i prihvatiti baÅ” onakvo kakvo jeste.

 • Marija StaniÅ”ić

  GeŔtalt

  Najveća lepota ljudskog kontakta jeste u onom trenutku kad sa sebe svučemo tvrdu ljuÅ”turu i ogolimo se do najdublje ranjivosti, spremni da nas druga osoba vidi, čuje i prigrli onakve kakvi uistinu jesmo.

 • Jovana Kojić

  Transakciona analiza

  Terapijski rad pomaže nam da budemo spontani, autentični, u skladu s naÅ”im željama i potrebama. Učimo o sebi, svojim osećanjima i željama, uz uvažavanje drugih. Tako ujedno učimo da budemo slobodni i živimo u ovom trenutku, ovde i sada.

 • Nikolina DobraÅ”

  REBT

  Ukoliko želite podrŔku za reŔavanje emocionalnog ili praktičnog problema ili pak želite poboljŔanje kvaliteta života kroz rad na ličnom radu i razvoju, na pravom ste mestu!

 • Aleksandra Ristić

  Psihologija ličnih konstrukata

  Nekada je potrebno da razumemo ono Ŕto je bilo, prihvatimo ono Ŕto jesmo i prepoznamo način na koji su povezana naŔa uverenja - ne zbog posledica, jer niko ne mora biti zatočenik sopstvene biografije; nego zbog priče koja nas vodi napred.

 • Tanja Rakita

  Konstruktivistička psihoterapija

  Psihoterapija može da pruži siguran prostor za eksperimentisanje s nedosanjanim idejama i neistraženim delovim sebe. Ona je način da se dostigne tačka na životnom putu iz koje se vidi panorama opcija a ne ćorsokak alternativa.

 • Iva Petronijević

  Sistemska porodična psihoterapija

  Nastojim da svojim klijentima budem saradnik, vodič i podrÅ”ka u procesu samospoznaje, samoaktualizacije i rada na sebi. Zajedno otkrivamo, menjamo i unapređujemo kognitivne, emocionalne i ponaÅ”ajne obrasce na putu samoostvarenja.

 • Sandra Činčurak

  RE&KBT

  Podstičem klijenta da neguje saosećanje prema sebi, da bezuslovno prihvati sve svoje ā€žsavrÅ”enostiā€œ i ā€žnesavrÅ”enostiā€œ, da prigrli i pokaže svoju ranjivost.

 • Natalija Ignjatović

  Sistemska porodična psihoterapija

  U radu s pojedincima, parovima i porodicama težim da razumem lične priče ā€“ način sagledavanja sveta i funkcionisanja s drugima. Verujem da promena nastaje u prihvatajućem terapijskom odnosu, kroz otvaranje novih, drugačijih perspektiva.

 • Jovana Bojović Đokić

  Transakciona analiza

  ZavrŔila sam osnovne studije psihologije pri Univerzitetu u NiŔu. Trenutno sam poslednja godina edukacije iz transakcione analize, sa fokusom na relacionu TA. Verujem da je odnos terapeuta i klijenta ključan za efikasni terapijski proces.

 • Ivona Šćepanović

  Transakciona analiza

  Psihoterapija ne podrazumeva promenu svega onog Ŕto jesmo, naprotiv, podrazumeva prihvatanje i pružanje podrŔke sebi tamo gde je izostala, negu, samoljubav i postepenu promenu onog Ŕto mi sami želimo da menjamo u meri u kojoj nam odgovara.

 • Zorana Stracenski

  Transakciona analiza

  Zdravo! Moje ime je Zorana, master sam psiholog i psihoterapeut pod supervizijom. Verujem da svako od nas ima pravo ali i sposobnost da zĢŒivi svoj zĢŒivot onako kako istinski zĢŒeli. Ukoliko želiÅ” da na tome radimo zajedno, tu sam.

 • Zorana Kovačev

  Transakciona analiza

  Samospoznaja i prihvatanje sebe su put do promene i isceljenja. U Vama postoji kapacitet da mislite, odlučujete i zavolite sebe. U odnosu koji budemo izgradili ćete pronaći podrÅ”ku, ohrabrenje i veru - da ste važni, vredni i neponovljivi.

 • Jelena Bojkovska

  Transakciona analiza

  Za mene psihoterapija je prostor za klijentovu bezbednu samospoznaju, suočavanje sa neprihvatljivim sadržajima i njihovo razreÅ”enje, ali i sticanje novih veÅ”tina koje će mu pomoći na putu ličnog razvoja i kreiranja kvalitetnijeg života.

 • Slađana Radičević

  Sistemska porodična psihoterapija

  U radu sa klijentima nastojim da stvorim sigurnu bazu u kojoj ćemo se čuti, razumeti i zajedno kreirati nove poglede na svet. Verujem u snagu odnosa, a kroz terapijski imamo priliku da ponovo ispričamo svoju priču i razumemo je drugačije.

 • Vanja DragoÅ”an

  Sistemska porodična psihoterapija

  U danaŔnjem svetu teŔko pronalazimo vreme za sebe i svoj um. Rad na mentalnom zdravlju je važan na putu ka kvalitetnijem životi. Pravi je trenutak da se posvetiŔ razumevanju i prepoznavanju svojih misli, emocija i potreba u sigurnom okruženju.

 • Dragana Vračarić

  GeŔtalt

  Verujem da je snaga terapijskog procesa u odnosu koji skupa gradimo i razvijamo. Odnos u kome vas vidim i stojim sa vama na mestu koje vam je značajno za rast i promenu.

 • Vladimir Jovanović

  GeŔtalt

  U radu sa klijentom do izražaja dolazi moja veŔtina sluŔanja, fokusiranja na sadržaj izrečenog, kao i način na koji se sadržaj izlaže. Ne podrazumevam značenja. Trudim se da od klijenta dobijem Ŕto precizniji opis onoga sa čim se suočava.

 • Maja Koleska Paunović

  RE&KBT

  Kroz zajednički rad, uz bezuslovno prihvatanje i razumevanje životne filozofije klijenata, podstičem ih da razumeju i prepoznaju vezu između svojih misli, emocija i ponaÅ”anja, a samim tim bolje razumeju sebe i svoje potrebe.

 • Jovana Piper

  Sistemska porodična psihoterapija

  Terapija vam pruža priliku da se promenite, a ostanete svoji! Zajedno ćemo postavljati pitanja, razmatrati drugačije perspektive i preispitivati uverenja, Å”to će vam omogućiti dublje razumevanje sebe i sigurnije koriŔćenje ličnih snaga.

 • Tatjana Krstinovski

  Sistemska porodična psihoterapija

  U terapiji je susret sigurno mesto za kontakt, prihvatanje i razumevanje. Mesto radoznalosti sa kog posmatramo i istražujemo ono Å”to smo nekad bili, gde smo sada i kako se krećemo ka onome Å”to ćemo tek postati.

Terapijski pravci

Kako da razlikujete psihoterapijske metode?

Upoznajte se ukratko sa pristupima i metodama koje primenjujemo tokom terapije.

Konstruktivizam

Podrazumeva proces gradjenja značenja i predviđanja događaja. Pojedinac kroz konstrukte osmiÅ”ljav svet događaja i svet miÅ”ljenja, emocija i ponaÅ”anja.

Transakciona analiza

Teorija ličnosti, psihoterapijski modalitet i model komunikacije, zasniva se na analiziranju strukture ličnosti klijenata, obrazaca komunikacije, a metode kojima se postiže promena su analiza i dekontaminacija ā€žskriptnih uverenjaā€, analiza ā€žEgo stanjaā€ i edukacija klijenata o drugačijim načinima reagovanja.

REBT

Bazira se na se ABC modelu koji ilustruje pretpostavku o povezanosti kognicije i emocija ā€“ emocija nastaje kao posledica uverenja koje gajimo o događaju i ona mogu biti racionalna i iracionalna.

GeŔtalt

Iskustvena terapija čijim principima se klijenti ohrabruju da dožive situaciju kroz ponovno odigravanje; postaju svesni svojih Ŕema i ponaŔanja

Sistemska porodična terapija

Fokusira se na promeni ponaÅ”anja, navođenjem članova porodice da urade neÅ”to drugačije, čime će doći i do promene emocionalnih doživljaja, Å”to vodi do oslobađanja simptoma koji postaju nepotrebni.

Psihodrama

Bazira se na scenskoj ekspresiji; podrazumeva koriŔćenje dramskih tehnika i grupne dinamike. Klijenti su podstaknuti da produže i upotpune svoje postupke kroz postavku scena i igranje uloga.

Telesna psihoterapija

Podrazumeva dodir, pokret i disajne tehnike. Jedan od glavnih fokusa je psihosomatska integracija individue, a to podrazumeva razmatranje svih aspekata uma, tela, a nekad i duha

Kontakt informacije

Zakažite joŔ danas svoj prvi razgovor sa psihoterapeutom u Beogradu

VaÅ”e je samo da nas pozovete a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.

Lokacija
MarŔala Birjuzova 1
Lokacija
Narodnih Heroja 7/11
Lokacija
Bulevar Despota Stefana 11
Telefon
065 828 6883
Email
psihoterapija-bg@ubuntucentar.com
Opciono
Do 500 karaktera