Psihoterapeuti u Beogradu

Beogradsko savetovaliÅ”te čine saradnici različitih psihoterapijskih pravaca. Raznolikost u pristupu omogućava klijentima saradnju sa terapeutima stručnim za problematiku zbog koje žele da započnu proces psihoterapije.

Upoznajte naŔe psihologe i psihoterapeute

 • Jelena Lekić

  Sistemska porodična psihoterapija

  Otvarajući priče dajem dozvolu klijentima da se menjamo i svakim susretom iznova stvaramo stvarnost. Svako postavljeno pitanje nudi moguću verziju života. Glas će dobiti i skriveni, nedominantni delovi, jer imaju pravo da budu viđeni.

 • Darja Pačevski

  Transakciona analiza

  Podržavam umetnika u tebi. Kad to kažem, mislim na kreativne načine da izađeÅ” na kraj s onim Å”to ti se deÅ”avalo i zahvaljujući kojima si opstao. Pomažem ti da kreiraÅ” nove uz koje život neće biti preživljavanje, već disanje punim plućima.

 • Kristina Potkonjak

  GeŔtalt

  Svaka životna priča je jedinstvena i zato im pristupam s velikom pažnjom i uvažavanjem. Kroz naŔ odnos u sigurnom okruženju, upoznajete sebe, učite da osnažujete unutraŔnju podrŔku, prepoznajete svoje potrebe i postavljate jasnije granice.

 • NataÅ”a Ilić SekereÅ”

  Transakciona analiza

  U psihoterapijskom radu koristim osnovne principe transakcione analize: Svi ljudi su OK. Svako je u stanju da misli. Ljudi imaju moć da promene svoje odluke kad god to požele.

 • NebojÅ”a Ratković

  Transakciona analiza

  Smatram da mnogi periodi u životu donose različite izazove s kojima moramo da se suočavamo. Ja želim da Vas ohrabrim i podstaknem u reÅ”avanju problema, a time Å”to čitate ovo, već ste učinili prvi korak i ja Vam čestitam na hrabrosti!

 • Isidora Zekavica

  Transakciona analiza

  Psihoterapiju definiÅ”em kao pažljivu spregu prihvatanja onoga Å”to suÅ”tinski osoba jeste i promene onoga Å”to je sprečava da to bude. Smatram da je osnov za promenu razvoj kvalitetnog i podržavajućeg psihoterapijskog odnosa.

 • Stevan Stevanović

  GeŔtalt

  Biću tu, s tobom, tvoj saradnik, usmerivač, ogledalo. Gledaćemo zajedno u tvoj svet koji (re)kreiramo kroz terapijski odnos. Ti ćeÅ” biti moj saradnik, usmerivač, ogledalo. Otkrića su u tebi, u meni, na mestu naÅ”eg susreta.

 • Bogdan Marković

  Transakciona analiza

  Poseban akcenat stavljam na terapijski odnos u kome s klijentima kreiram prostor za istraživanje, empatsko usklađivanje, samoprihvatanje, osveŔćivanje telesnih procesa, iscenjenje trauma i povezivanje s autentičnim relacionim potrebama.

 • Milena Å ekularac

  Transakciona analiza

  Duboko u nama je ranjeno dete, preplaÅ”eno da nije dovoljno dobro. Nada se da će ga neko voleti i prihvatiti baÅ” onakvo kakvo jeste.

 • Marija StaniÅ”ić

  GeŔtalt

  Najveća lepota ljudskog kontakta jeste u onom trenutku kad sa sebe svučemo tvrdu ljuÅ”turu i ogolimo se do najdublje ranjivosti, spremni da nas druga osoba vidi, čuje i prigrli onakve kakvi uistinu jesmo.

 • Jovana Kojić

  Transakciona analiza

  Terapijski rad pomaže nam da budemo spontani, autentični, u skladu s naÅ”im željama i potrebama. Učimo o sebi, svojim osećanjima i željama, uz uvažavanje drugih. Tako ujedno učimo da budemo slobodni i živimo u ovom trenutku, ovde i sada.

 • Nikolina DobraÅ”

  REBT

  Ukoliko želite podrŔku za reŔavanje emocionalnog ili praktičnog problema ili pak želite poboljŔanje kvaliteta života kroz rad na ličnom radu i razvoju, na pravom ste mestu!

 • Tanja Adamović Davies

  Psihodrama

  U svom pristupu integriÅ”em psihodramsku psihoterapiju s elementima drugih humanističkih pravaca. Smatram da je odnos između klijenta i terapeuta dragocen i zato mu u radu posvećujem posebnu pažnju.

 • Aleksandra Ristić

  Psihologija ličnih konstrukata

  Nekada je potrebno da razumemo ono Ŕto je bilo, prihvatimo ono Ŕto jesmo i prepoznamo način na koji su povezana naŔa uverenja - ne zbog posledica, jer niko ne mora biti zatočenik sopstvene biografije; nego zbog priče koja nas vodi napred.

 • Irena Stojadinović

  Telesna psihoterapija

  Izabrala sam da se bavim telesnom psihoterapijom jer se kroz nju pristupa osobi u celosti. Sa klijentima radim na ponovnom povezivanju i izražavanju osećanja, u cilju oslobađanja od starih obrazaca i usmeravanja ka svrhovitom življenju.

 • Snežana Jovetić

  Sistemska porodična psihoterapija

  Ovde možeÅ” videti sebe na drugačiji način! Psihoterapija pomaže da budemo u kontaktu sa svojim osećanjima, da bolje razumemo sebe, svoja uverenja, obrasce, odnose, zbog kojih se često negde zaglavimo. Oseti podrÅ”ku i osnaži put do promene!

 • Milica Anđelković

  Transakciona analiza

  Hajde da upoznamo sebe i saznamo viŔe nego Ŕto smo znali pre. Da stavimo naočare sa pravom dioptrijom i da jasno vidimo putokaze. Da najbolje Ŕto možemo iskoristimo dostupne resurse!

 • Tanja Rakita

  Konstruktivistička psihoterapija

  Psihoterapija može da pruži siguran prostor za eksperimentisanje s nedosanjanim idejama i neistraženim delovim sebe. Ona je način da se dostigne tačka na životnom putu iz koje se vidi panorama opcija a ne ćorsokak alternativa.

 • Iva Petronijević

  Sistemska porodična psihoterapija

  Nastojim da svojim klijentima budem saradnik, vodič i podrÅ”ka u procesu samospoznaje, samoaktualizacije i rada na sebi. Zajedno otkrivamo, menjamo i unapređujemo kognitivne, emocionalne i ponaÅ”ajne obrasce na putu samoostvarenja.

 • Sandra Činčurak

  RE&KBT

  Podstičem klijenta da neguje saosećanje prema sebi, da bezuslovno prihvati sve svoje ā€žsavrÅ”enostiā€œ i ā€žnesavrÅ”enostiā€œ, da prigrli i pokaže svoju ranjivost.

 • Jana Narančić

  Sistemska porodična psihoterapija

  Svaka promena predstavlja izazov koji nas podstiče da preispitamo svoja uverenja, osećanja, miÅ”ljenje, a psihoterapiju vidim kao putovanje u neotkrivene delove ličnih svetova, putovanje tokom kog rastemo, razvijamo se i menjamo jedni druge.

 • Natalija Ignjatović

  Sistemska porodična psihoterapija

  U radu s pojedincima, parovima i porodicama težim da razumem lične priče ā€“ način sagledavanja sveta i funkcionisanja s drugima. Verujem da promena nastaje u prihvatajućem terapijskom odnosu, kroz otvaranje novih, drugačijih perspektiva.

 • Jovana Bojović Đokić

  Transakciona analiza

  ZavrŔila sam osnovne studije psihologije pri Univerzitetu u NiŔu. Trenutno sam poslednja godina edukacije iz transakcione analize, sa fokusom na relacionu TA. Verujem da je odnos terapeuta i klijenta ključan za efikasni terapijski proces.

 • Katarina Zdravković

  Transakciona analiza

  Bilo da želite da dođete do uvida u sopstvene mehanizme, odnose sa drugima ili imate poteÅ”koća koje utiču na dinamiku života, važno mi je da obezbedim prostor u kome možete da budete ono Å”to jeste i da nastavite da rastete onako kako želite.

 • Ivona Šćepanović

  Transakciona analiza

  Psihoterapija ne podrazumeva promenu svega onog Ŕto jesmo, naprotiv, podrazumeva prihvatanje i pružanje podrŔke sebi tamo gde je izostala, negu, samoljubav i postepenu promenu onog Ŕto mi sami želimo da menjamo u meri u kojoj nam odgovara.

 • Zorana Stracenski

  Transakciona analiza

  Zdravo! Moje ime je Zorana, master sam psiholog i psihoterapeut pod supervizijom. Verujem da svako od nas ima pravo ali i sposobnost da zĢŒivi svoj zĢŒivot onako kako istinski zĢŒeli. Ukoliko želiÅ” da na tome radimo zajedno, tu sam.

Kontakt informacije

Zakažite joŔ danas svoj prvi razgovor sa psihoterapeutom u Beogradu

VaÅ”e je samo da nas pozovete a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.

Lokacija
MarŔala Birjuzova 1
Lokacija
Narodnih Heroja 7/11
Lokacija
Džordža VaŔingtona 15
Telefon
065 828 6883
Email
psihoterapija-bg@ubuntucentar.com
Opciono
Max. 500 karaktera