Prepoznajte veoma osetljivo dete

5 minuta čitanja
osetljivo dete

Zahvaljujući otkrićima iz neuronauka danas mnogo toga što su u prošlosti bile pretpostavke intuitivnih psihologa nalazi svoju potvrdu i u objektivnoj nauci. Tako danas preosetljivost prepoznajemo kao urođenu osobinu, biološku datost, a ne posledicu načina vaspitanja ili razmaženosti. Preosetljivost ili hipersenzitivnost kako danas često imenujemo tu osobinu, prepoznaje se već u najranijem uzrastu kod dece i iako zahteva posebnu pažnju, ne predstavlja nikakav poseban defekt niti naročitu prednost. Razumevanje ponašanja koju ova osobina može da donese jako je važno za odnos sa hiperosetljivim detetom i može vam u velikoj meri olakšati njegove vaspitanje.

Hiperosetljivost kao biološka datost

Visoka osetljivost (koja se naziva i osetljivost senzorne obrade) se proučava kod dece i odraslih više od 60 godina. To nije poremećaj; to je jednostavno tip temperamenta koji se može pronaći kod 20% populacije i podjednako se javlja kod muškaraca i žena.

Psiholog Elaine Aron u svojoj knjizi Visoko osetljivo dete objašnjava, pet osobina koje posebno važne za razumevanje zašto su ova deca takva kakva jesu:

  • Oni opažaju i usvajaju više senzornih informacija iz svog okruženja nego druga deca. Veoma osetljiva deca čuju slabije zvukove, otkrivaju suptilne mirise i primećuju detalje na crtežima i arhitekturi koje druga deca ignorišu. Možda će im određena hrana biti previše ukusna ili ne mogu da podnesu da nose određene tkanine.
  • Oni detaljnije obrađuju informacije. Njihova kreativnost i intuicija izviru iz ovog bogatog, duboko reflektovanog unutrašnjeg života.
  • Imaju veliku empatiju prema drugima. Veoma osetljiva deca preuzimaju emocije onih oko sebe, dele njihove uspone i padove.
  • Lako se prestimulišu. U poređenju sa drugom decom, osetljiva deca se brže umaraju i treba im više odmora.
  • Skloni su iznenadnim napadima besa i padovima, često izazvanim preopterećenjem informacijama ili emocionalnim preopterećenjem. Situacije koje su za drugu decu čisto zadovoljstvo – igralište u zatvorenom, rođendanska zabava ili dan u tematskom parku – mogu biti iscrpljujući i prestimulišući za osetljivu decu.

Sve zajedno, može se reći da visoko osetljiva deca više opažaju, više razmišljaju i osećaju više te se usled toga čini da imaju manje energije jer se naizgeld brže umore od većine druge dece.

Još 3 česte osobine veoma osetljive dece

Čak i kada su mirna i srećna, veoma osetljiva deca imaju tendenciju da se izdvajaju iz grupe, makar samo zato što ne učestvuju. Oni posmatraju akciju sa strane, nerado govore na času i izbegavaju pritisak timskih sportova. Njima će tipično biti potrebno malo više vremena da se opuste u grupi, prihvate grupu i osećaju se udobno u njoj, iako uopšte ne moraju biti stidljivi.

Zato nije iznenađujuće da se visoko osetljiva deca često označavaju kao „stidljiva“, „anksiozna“ ili kao deca koja se „sporo se prilagođavaju promenama“. Ali ovi opisi ne odražavaju tačno šta se dešava unutar ove dece.

Veoma osetljiva deca bi se mogla bolje opisati kao da imaju jak osećaj za oprez i posledice i da su veoma savesna.

1. Jak osećaj opreza

„Jedan od naučnih modela za uzrok osetljivosti“, kaže Aron, „je da osetljive osobe imaju veoma aktivan sistem inhibicije ponašanja“. Ovaj sistem je može se reći dizajniran da sagleda situaciju u kojoj se nalazite i vidite da li je slična nekim prošlim situacijama sačuvanim u vašem sećanju opisuje Elen.

Suočeno sa nepoznatim iskustvom, kaže Aron, „veoma osetljivo dete želi da to proveri, i ako bude primorano da nastavi, može protestovati, manje uživati u isksutvu ili u potpunosti odbiti ovo ’zadovoljstvo’.“

Svako novo iskustvo znači zastrašujuću poplavu nepoznatih čulnih iskustava. Čini se da s visoko osetljiva deca sporo prilagođavaju međutim radi se o tome da je prilagođavanje za njih zahtevnije nego za drugu decu koja ne doživaljvaju toliko nadražaja. Oni su preplavljeni ili se plaše da će biti preplavljeni svim novim stimulacijama koje moraju da se obrađuju pre nego što se opuste.

2. Oštra svest o potencijalnim posledicama

Zbog sklonosti ka detaljnom razmišljanju, visoko osetljivo dete može dobro da zamisli pun uticaj potencijalnih ishoda i obično želi da umanji rizik. Novinski izveštaji o požarima i provalama zabrinuće ih zbog bezbednosnih mera u njihovom domu. Jedan od najvećih zadataka za osetljivu osobu“, kaže Aron, „je da živi hrabro sa punom svešću o neprijatnim mogućnostima u životu”.

3. Savesnost koja ih sputava

Veoma osetljiva deca su često jako savesna. To ih čini posebno osetljivim na kritiku i primetićete da njima mnogo manje morate ponavljati kako se nešto ne radi ili kako nešto ne treba da se radi.

Biti roditelj veoma osetljivom detetu

Osetljiva deca često osećaju da su njihove emocionalne reakcije pogrešno shvaćene ili odbačene od strane roditelja i vršnjaka. Najvrednija, najuticajnija stvar koju možete učiniti za decu sa "velikim osećanjima" je samo da ih uvažite.

Stavite se u njihovu kožu i dajte im do znanja da želite da se povežete sa njima. Umesto da pokušavate da rešite njihov problem, ostanite prisutni sa njima u njihovom doživljaju neprijatnih osećanja. Potvrđujući ova osećanja, pomažete deci da pokrenu proces regulacije, suočavanja, smirivanja i tolerisanja.

Kako vaša deca postaju starija, emocionalno povezivanje sa njima i dalje je ključno. Ako ne razviju alate za upravljanje tim velikim osećanjima, postoji rizik da bi se mogli okrenuti drugim ponašanjima i manje zdravim strategijama suočavanja. Biti u toku sa osećanjima svoje dece znači da ćete znati da li im je potrebna dodatna podrška dok njihov svet postaje sve veći i komplikovaniji.

Iako navedene osobine jesu česte kod veoma osetljive dece, to ne znači da veoma osetljivo dete ne može biti i ekstrovertno, otvoreno, i druželjubivo. Ključno je to da vosoko osetljiva deca imaju nervni sistem koji je osetljiviji na nadržaje te zbog toga možemo reći da bukvalno osećaju više. Kako će upravljati tim doživljajima i osećanjima i šta misliti o sebi zbog toga što se izdvajaju od svojih vršnjaka u velikoj meri zavisi od toga koliko podrške i razumevanje nalaze u vama.

Jasna Ani