Ljubomora - Šta je tačno i zašto se javlja?

5 minuta čitanja
ljubomora u vezi

Ljubomora je svima nama dobro poznato osećanje, ono sa kojim se susrećemo rano u pubertetu kada tek ulazimo u svet ljubavi, zaljubljivanja i prvih simpatija. Vrlo je jasno kada se javlja i kako je prepoznajemo, lako razumemo da je u pitanju baš to osećanje. Pored toga što je brzo prepoznamo, brzo nas i uplaši, uvede u stanje panike, spremnosti za “borbu”, ali i razočaranja, straha i osećaja ugroženosti. Retki su odnosi u kojima se ne dogodi makar nešto od manifestacija ljubomore – prebacivanje parteru, pominjanje nekih drugih muškaraca ili žena, strahovanje zbog partnerovog kontakta sa drugim devojkama/muškarcima, protestna ponašanja, ljutnja, tuga i povlačenje i slično...

A šta je ljubomora?

Priroda ljubavi je takva da u svakom trenutku neko može prestati da voli neku osobu i zavoleti neku drugu, te su neizvestost, strah i strepnja sastavni deo iste, te da bi neko osećao ljubomoru pre toga mora osećati ljubav.

U pitanju je vrsta straha koju osoba oseća kada procenjuje da osoba koju voli i prema kojoj oseća stepen emocionalne bliskosti može da zavoli nekog trećeg. I ako deluje da je ljubomora osećanje koje je pretežno neadekvatno i nije funkcionalno, funkcija ove emocije jeste da motiviše osobu na akciju kojom će sačuvati ljubav voljene osobe, što nam govori i o evolutivnom aspektu ovog osećanja.

Reč ljubomora sastavljena je iz dva pojma: ljubav i moriti. Glagol moriti može značiti: ubijati, mučiti, kinjiti, uništavati i iz same etimologije reči možemo doneti sud o tome šta ona sama i znači.

Kad i zašto se javlja ljubomora?

Kao što smo gore i pomenuli, ljubomora se javlja kada jedan partner nije siguran u odnos koji ima, kada drugi partner ne uliva dovoljno poverenja i sigurnosti, ali i kada druga osoba, iz ličnih sadržaja, čak i kada ima dovoljno sigurnosti, odnos posmatra nestabilnije nego što on jeste. Iz takvog stanja jedan partner čak i najmanju nakolost svog partnera nekom trećem tumačiti kao opasnost za odnos. Razlozi za nedostatak poverenja mogu biti nepovoljna prethodna iskustva, priroda odnosa, ponašanje partnera, ali i lična nesigurnost i nedostatak samopouzdanja.

Može se javiti u svakoj fazi odnosa, ali je za ljubomoru karakteristično da se javlja u trenutku kada se emotivno vežemo za partnerna, odnosno onda kada procenjujemo da bi svako odsustvo tog odnosa za nas predstavljao važan gubitak.

Sva lica ljubomore

Pokazivanje ljubomore i komuniciranje straha jednog partera možemo videti kroz razna lica i oblike, a reakcija na ljubomoru javlja se u četiri osnovna sklopa osećanja i ponašanja: ljutnja-napad, mržnja-uništenje, tuga-povlačenje i strah-ugađanje.

  1. Ljutnja-napad: osoba komunicira strah i ljubomoru tako što se ljuti na partnera i okrivljuje ga da daje povoda trećoj osobi za takvo ponašanje i flertovanje. Smisao ljutnje je da parter promeni ponašanje, čime bi se promenilo ponašanje, a možda i namere treće osobe koja je ujedno i pretnja za odnos. Ovakvo komuniciranje ljubomore može biti kobno jer jedan partner neadekvatno komunicira ljubomoru, te prelazi u napad na partnera, što vodi u još veće nezadovoljstvo tim odnosom, čime iz prvenstvene namere da zaštitimo odnos, možemo doći do toga da se upravo to i dogodi, ali ne zbog treće osobe, već zbog nejasne komunikacije i akumuliranja nezadovoljstva. Ovaj sklop ima za cilj da kod partnera izazove osećanje straha.
  2. Mržnja-uništenje: osoba koja oseća mržnju postaje destruktivna, i protivnika, odnosno pretnju po odnos doživljava kao zlog, kao uništitelja koga je potrebno uništiti. Rival se doživljava kao zao, jer partner koji oseća ljubomoru ponašanje rivala procenjuje kao namerno, svesno i bez ikakvog povoda. Subjekt fantazira o osveti i o tome kako će ga uništiti.
  3. Tuga-povlačenje: osoba koja oseća tugu, odlučuje da je “iskomunicira” parteru svojim povlačenjem, očekujući od partnera da shvati o čemu se radi i promeni svoje ponašanje. Poruka koju partner koji oseća tugu prenosi je: “Zbog tebe sam tužan/na, i patim, a ti ćeš ako me voliš preispitati svoje ponašanje i promeniti ga, te me ponovo učiniti srećnom/srećnim”. Ovaj sklop ima za cilj da kod partnera izazove osećanje krivice.
  4. Strah-ugađanje: sušitina ovog sklopa i načina reagovanja je da osoba iz straha koji oseća zbog mogućeg gubitka odnosa počinje sa strategijama ugađanja. Logika koja se krije iza ovakvog ponašanja je pokazati parteru koliko je on/ona dragocen partner/partnerka i učiniti da preispita odluku da napusti odnos, jer “gde će naći bolju osobu za vezu?”. Ono šta se komunicira je da drugog parnera neće niko tako voleti, činiti mu i gledati ga na takav način.

Kako izaći na kraj sa ljubomorom?

Kao što smo iz teksta videli ljubomora je osećanje vođeno strahom, od gubitna, napuštanja, raskida, prevare... Pored toga, primećujemo da ljubomora ima razna lica kroz koja se pojavljuje u odnosu, ali i razne načine na koje partneri biraju da je iskomuniciraju, pa kako sa tako mnogo varijacija izći na kraj sa njom?

Jedini odgovor koji je univerzalan i koji možete dobiti jeste – komunicirajte! Komunicirajte sa partnerom o strahovanjima, o nesigurnostima, o prošlim nepovoljnim iskustvima. Razumite da često strahovi partnera nisu utemeljeni u realnosti i da predstvaljaju odigravanje ličnih priča. Pokušajte da se izmestite iz svoje pozicije i razumete kako bi Vaš partner mogao da protumači datu situaciju, kako bi mogao da je percipira. Uvažite okolnosti i okruženje iz koga on/ona dolazi, i pogledajte na situaciju kroz njegove naočare. A da biste znali sve to, neophodno je da mnogo komunicirate, neophodno je da zainteresovano pristupite životnoj priči svog partnera i da sa određenom dozom znatiželje saznate više o njegovim/njenim strahovima, ali i da zajedno nađete način da svom partneru obezbedite sredinu u kojoj može da zaceli i oporavi se od prethodnih nepovoljnih iskustava.

Ako pak uvidite da Vaš partner nije zainteresovan za ovaj put, ako ne želi da se investira i konstantno strahuje, a za šta nema utemeljenje u realnosti, ako izbegava razgovor na tu temu i ako je nezadovoljstvo vezom obostrano – mogli biste da razmislite da li je taj odnos ono što zaista želite, šta Vas u njemu zadržava i zašto pristajete na sve to.

Anđela LEKOV