Kako gradimo samopouzdanje i samopoštovanje

3 minuta čitanja
samopouzdanje

Od rođenja pa tokom odrastanja dobijali smo niz poruka o vrednostima, moralnim načelima, drugim ljudima, svetu i načinima uklapanja u svet. Još na najranijem uzrastu, pod dejstvom roditeljskih poruka, doneli smo odluke, koje su se u odraslom dobu čvrsto utemeljile u našu ličnost. Međutim, svako dete je jedinstveno, pa tako ista poruka ne mora ostaviti isti efekat. Možda ste u porodici bili najstariji od braće i sestara, pa se podrazumevalo ili su od vas zahtevali, da veći deo vremena brinete o braći i sestrama. Kritikujući glas roditelja, utišao bi vaše negodovanje, a vaša odluka izgledala bi ovako „Biću dobra i poslušna, jer će tako roditelji biti zadovoljni“. Ukoliko ste u takvim situacijama dobijali pohvale za takvo ponašanje, to je dodatno uticalo na važnost odluke, jer je potreba da budemo primećeni i pohvaljeni, prisutna od najranijeg uzrasta. Važno je istaći, da su u najvećem broju slučajeva roditeljske poruke ka nama bile usmerene iz ljubavi i iz najbolje namere. Često je to bilo najbolje što su u tom trenutku umeli da nam pruže. To je u redu, posebno ako imamo u vidu vaspitne i kulturološke obrasce koji su njima u detinjstvu ponuđeni. Tada dobijamo kompleksniju sliku, koja neće modifikovati naša iracionalna uverenja, ali će biti dobra polazna tačka za prihvatanje nesavršenosti naših roditelja.

Samopoštovanje

Poruke koje smo dobijali od bližnjih ljudi, uticale su na naše samopoštovanje i samopouzdanje. Samopoštovanje predstavlja sliku o sopstvenoj vrednosti, a važno nam je jer pozitivnom slikom o našoj ličnosti, uvažavamo i ličnost drugih ljudi. Istraživanja pokazuju da na formiranje samopoštovanja u značajnoj meri utiče uvažavanje mišljenja deteta i pružanje mogućnosti da stvari radi na sopstveni način. Za jačanje samopoštovanja deteta, važne su pohvale roditelja, jer iz pohvala deca crpe pozitivnu sliku o sebi. Pa tako, u gore navedenom primeru, devojčica koja je donela odluku da će biti dobra i poslušna, jer će ljudi oko nje biti zadovoljni, može osećati odgovornost za tuđe potrebe i osećanja. Sa druge strane, svoje potrebe stavlja na drugo mesto, što dalje vodi u deprivaciju zadovoljstva i negativnu sliku o ličnoj vrednosti. Rečnikom Transakcione analize, ovakva situacija stvara plodno tlo za razvijanje drajvera Udovolji drugima. U praksi aktiviranje ovog drajvera dovodi do ostvarivanja doživljaja lične vrednosti.

Samopouzdanje

Samopouzdanje je drugi segment doživljaja naše ličnosti. Predstavlja pozitivan doživljaj sebe i svojih potencijala. Ogleda se kroz realno opažanje sposobnosti i veština, bez uslovljavanja lične vrednosti. Na primeru iz teksta, uslovljavanje vrednosti bi zvučalo ovako „Vredim samo ako brinem o drugima“. Značajno je istaći da se ljudi ne rađaju sa samopouzdanjem, već ga formiraju pod uticajem onoga za šta smo ohrabreni u detinjstvu i šta nam je dozvoljeno da postanemo. U slučaju da ste imali lošiju startnu poziciju, i niste bili izloženi ovakvim porukama, ohrabrujem vas da sada istražite ovo polje jer su dobrobiti višestruke: vera u uspeh, jasno izražavanje mišljenja, jača psihološka otpornost na stres, bolje raspoloženje i kvalitetniji međuljudski odnosi.

Početak promene

Rad na samopouzdanju je proces i zahteva višegodišnji, a katkad i celoživotni rad, ali nemojte da vas to obeshrabri, a u nastavku su predlozi kako da pojačate veru u sebe i sopstvene kapacitete, i započnete promenu:

  • Preuzmite odgovornost – imate izbor da donosite odluke. Ne krivite druge za greške koje su vam se desile.
  • Preispitajte svoje ciljeve i želje – važno je da sebi odgovorite, da li to želite da ostvarite zbog sebe ili zbog drugih?
  • Živite ovde i sada – ako birate da živite u prošlosti – stagnirate. Ako „predviđate budućnost“ i živite za vreme koje treba da se desi, udaljavate se od sebe i vaših trenutnih, autentičnih potreba.
  • Ohrabrujte sebe – podržite sebe u novim aktivnostima i verujte u svoje mogućnosti.
  • Ne poredite se sa drugima – vašu vrednost ne određuju postignuća drugih ljudi.
  • Negujte sebe i volite sebe, jer čovek koji voli sebe u stanju je da voli i druge ljude.

Sandra Malović Likić